Documentatie Altius ABA

Hier vindt u ons strategisch beleidsplan
Strategisch beleidsplan Altius ABA 2022-2027

Hier vindt u onze jaarplannen:
Jaarplan Altius ABA 2023
Jaarplan Altius ABA 2024

Hier vindt u onze jaarverslagen:
Jaarverslag Altius ABA 2022

Hier vindt u onze jaarrekeningen:
Jaarrekening Altius ABA 2022

Hier vindt u onze WNT-verantwoordingen:
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomsten (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Altius ABA. De WNT-verantwoording zal daarom jaarlijks op onze website geplaatst worden:
– klik
 hier voor de WNT 2020
– klik
hier voor de WNT 2021
– klik hier voor de WNT 2022