Op 13-1-2015 is Altius ABA Therapie B.V. opgericht. Omdat Altius een zorgorganisatie is en geen winstoogmerk heeft, is besloten om van rechtsvorm te veranderen. Daarom is op 23-12-2021 Stichting Altius ABA opgericht.

Per 1-1-2022 vindt de zorg van Altius vanuit de Stichting plaats. Per 23-12-2021 is er een nieuwe Raad van Toezicht samengesteld. Deze Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Carlijn Naber (voorzitter)
  • Hilde Meijs (vicevoorzitter)
  • Edger Gubbels
  • Marielle de Reuver
  • Jos Verkroost

Binnen de Raad van Toezicht zijn er twee kerncommissies opgesteld:

  • Remuneratiecommissie: Carlijn + Hilde
  • Auditcommissie: Marielle + Jos

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vergadert ca vijf keer per jaar.

Hieronder zijn documenten in te zien voor meer informatie: