Achtergrond ABA

Effectiviteit ABA Internationaal
Al tientallen jaren wordt er onderzoek gedaan naar de toegepaste gedragsanalyse en leertheorie. Daaruit blijkt dat kinderen die vroegtijdige, intensieve ABA behandeling ontvangen, substantieel meer vooruitgang boeken op het gebied van cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden, schoolse prestaties, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, spelvaardigheden en adaptieve gedragingen in vergelijking met de controlegroep die een alternatieve behandeling ontving.

Effectiviteit ABA Nederland
In Nederland is er wetenschappelijk onderzoek verricht naar ABA door het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. De onderzoeken zijn uitgevoerd door Nienke Peters-Scheffer en Robert Didden. Peters-Scheffers heeft een pilot studie en een replicatie studie gedaan naar laag intensieve ABA bij kinderen met een verstandelijke beperking. Hoewel intensieve ABA effectiever is, levert laag intensieve gedragstherapie ook mooie veranderingen op. Er is een toename te zien in IQ, zelfredzaamheid en taal. Ook heeft Peters-Scheffer onderzoek gedaan naar de invloed van de kwaliteit van de trainer en naar de opbrengsten van ABA ten opzichte van de kosten. Er blijkt een significante besparing van de zorgkosten op lange termijn, indien ABA op jonge leeftijd wordt ingezet.