WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Altius ABA. De WNT-verantwoording zal daarom jaarlijks op onze website geplaatst worden.

Klik hier voor de WNT van 2020 en klik hier voor de WNT van 2021.