ANBI

Hieronder de gegevens die nodig zijn om onze ANBI-status te behouden (toegekend vanaf 7 december 2023)
Naam Instelling:
Stichting Altius ABA
RSIN: 863415842
Contactpersoon: Ellen Janssens
Contactgegevens: 06-40234236  ellen@altiusaba.nl
Doelen: – het bieden van behandeling en/of begeleiding aan kinderen met een autismespectrumstoornis of een ontwikkelingsachterstand middels de principes van ABA; – het creëren van een omgeving waarin kinderen met een autismespectrumstoornis of een ontwikkelingsachterstand met plezier kunnen werken aan die vaardigheden die zij nodig hebben om zich tot hun volle potentieel te kunnen ontplooien – het bieden van opleidingen in de principes van ABA en de toepassing daarvan bij het aanleren van vaardigheden aan kinderen met autisme of een ontwikkelingsachterstand – het doen van onderzoek op het gebied van ABA; – het leveren van een bijdrage aan de verspreiding van effectieve ABA binnen Nederland;

Hoofdlijnen van het beleidsplan In het strategisch beleidsplan 2022-2027 staan de volgende ambities centraal:
– 1. Beste zorgaanbieder op het gebied van ABA van Nederland zijn
– 2. Beschikken over een specialistisch aanbod
– 3. Brede samenwerking
– 4. Stichting Altius ABA is een (financieel) gezonde organisatie Op basis van deze ambities is het jaarplan opgesteld. Het actuele jaarplan is te vinden op onze website onder het kopje Documentatie Altius ABA.

Bestuurders:
Raad van Bestuur:
– Liza Timmermans-Serna, kinder- en jeugdpsycholoog, BCBA, Bestuurder-Directeur
– Ellen Muurmans-Janssens, kinder- en jeugdpsycholoog, Bestuurder-Directeur
Raad van Toezicht
Carlijn Naber (voorzitter)
– Hilde Meijs
– Edger Gubbels
– Jos Verkroost
– Marielle de Reuver

Beloningsbeleid Medewerkers van Altius ABA ontvangen loon conform de CAO Jeugdzorg. De bestuurders zijn ook belast met de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden bij Altius ABA en hebben daarom een arbeidsovereenkomst. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen ieder een honorarium van €1000,- per jaar voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen (exclusief reiskosten). 

Verslag uitgeoefende activiteiten
Jaarlijks wordt er een jaarverslag opgesteld waarin het jaarplan en de uitgevoerde activiteiten geëvalueerd worden. Zowel het jaarplan als het jaarverslag zijn te vinden op de website onder het kopje Documentatie Altius ABA.

Financiële verantwoording (WNT) De jaarrekening en WNT verantwoording zijn te vinden op deze website onder het kopje Documentatie Altius ABA