Overig

Informatie Stichting Altius ABA
 • ANBI status

  Stichting Altius ABA heeft een ANBI status. 

 • Vertrouwenspersoon / klachten

  Volgens de Jeugdwet moeten jeugdigen en hun ouders een beroep kunnen doen op een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon mag niet in dienst zijn van de instelling waarvoor hij/zij vertrouwenswerk levert. In de provincie Noord-Brabant verzorgt ZorgBelang / Jeugdstem de onafhankelijke vertrouwenspersonen. Voor de kinderen van Altius ABA is een vaste vertrouwenspersoon aangesteld.

  Over Jeugdstem
  Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

  Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Stichting Altius ABA.

  Een Jeugdstem vertrouwenspersoon
  - geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  - ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  - draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

  Wij doen er alles aan om op een prettige en ethische manier contact te onderhouden met onze kinderen en hun ouders. Mocht er iets zijn waar u ontevreden over bent horen wij het graag en zullen we samen met u bekijken wat een gepaste oplossing kan zijn. Kunnen we er samen niet uitkomen kunt u zich richten tot Jeugdstem:
  - Bel gratis naar 088-5551000
  - Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur

 • Privacyverklaring

  De privacyverklaring van stichting Altius ABA is hier in te zien. 

 • Klokkenluidersregeling

  De klokkenluidersregeling van Stichting Altius ABA is hier terug te vinden.