Overig

Informatie Stichting Altius ABA
 • ANBI status

  Stichting Altius ABA heeft nog geen ANBI status. De mogelijkheden hiertoe worden momenteel onderzocht. 

 • Vertrouwenspersoon / klachten

  Volgens de Jeugdwet moeten jeugdigen en hun ouders een beroep kunnen doen op een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon mag niet in dienst zijn van de instelling waarvoor hij/zij vertrouwenswerk levert. In de provincie Noord-Brabant verzorgt Zorgbelang Brabant de onafhankelijke vertrouwenspersonen. Voor de kinderen van Altius ABA is een vaste vertrouwenspersoon aangesteld.

  Wij doen er alles aan om op een prettige en ethische manier contact te onderhouden met onze kinderen en hun ouders. Mocht er iets zijn waar u ontevreden over bent horen wij het graag en zullen we samen met u bekijken wat een gepaste oplossing kan zijn. Kunnen we er samen niet uitkomen kunt u zich richten tot Zorgbelang Brabant: info@zorgbelang-brabant.nl, telefoon  013-5942170.

 • Privacyverklaring

  De privacyverklaring van stichting Altius ABA is hier in te zien. 

 • Klokkenluidersregeling

  De klokkenluidersregeling van Stichting Altius ABA is hier terug te vinden.