Individuele behandeling en begeleiding vanuit de Wet Langdurige Zorg

Altius ABA is een plek waar kinderen tot en met 12 jaar met een WLZ-indicatie terecht kunnen voor individuele behandeling en begeleiding middels procedures uit de ABA om hen te ondersteunen bij de communicatie en de zelfredzaamheid zoveel mogelijk te bevorderen. Daarnaast vindt er aansturing rondom (probleem) gedrag plaats, wordt er een veilige omgeving geboden en kan een kind middels een vaste dagindeling op een fijne manier bezig zijn.

Naast de individuele behandeling en begeleiding bij Altius ABA denken we graag met u mee hoe de transfer naar een andere omgeving te bewerkstelligen en hoe dit binnen jullie gezinsleven ingezet kan worden. We hebben onder andere ervaring met het bieden van:

Altius ABA biedt ouders de mogelijkheid om mee te kijken op het moment dat er 1-op-1 inzet plaatsvindt. Dit om ouders een goed idee te geven wat er wordt gedaan en ouders ideeën te geven die ze kunnen gebruiken in de thuissituatie.

De vaste begeleider van een kind werkt op dezelfde manier met een kind als bij Altius ABA, maar doet dit nu in de thuissituatie van het kind. Dit met als doel om meer verbinding te maken tussen ouders en Altius ABA en het geleerde bij Altius ABA ook in de thuissituatie toe te leren passen. Ouders worden zich door middel van de thuisbegeleiding bewuster van wat we bij Altius ABA doen en daarnaast krijgt de begeleider onder andere meer inzicht op welke bekrachtigers er thuis voor een kind gebruikt kunnen worden.

Ouderbegeleiding geeft handvatten voor in de thuissituatie, helpt een transfer te maken van Altius ABA naar de thuissituatie en leren ouders het gedrag van hun kind beter te begrijpen. Bij ouderbegeleiding op locatie van Altius ABA kijkt een ouder aanvankelijk mee tijdens een sessie, hierna zal de ouder zelf aan de slag gaan en werkt daarbij aan de opgestelde doelen voor de ouderbegeleiding. Uiteraard met ondersteuning van de supervisor en/of begeleider.

Coaching/begeleiding van ouders in de omgang met hun kind door middel van een gestructureerd programma. Het uiteindelijke doel van dit programma is een balans te creëren tussen interacties die enerzijds door het kind worden geïnitieerd en anderzijds door de ouders waarbij er gezamenlijke controle is over dagelijkse activiteiten en interacties.

Wanneer een kind uit kan stromen naar een passende vorm van onderwijs, wordt er in overleg met school en ouders gekeken naar een passende overdrachtsperiode waarin het kind op school nog ondersteuning vanuit Altius ABA krijgt om zo de overgang zo prettig en efficiënt mogelijk te laten verlopen.