Onze missie, visie en doelstellingen

“Altius ABA: waar wetenschap en compassie elkaar ontmoeten”
Iedereen die zich bezighoudt met de begeleiding en behandeling van kinderen met een autismespectrumstoornis of een andere ontwikkelingsachterstand, moet zich ervan bewust zijn dat ze de verantwoordelijkheid aanvaardt voor de toekomst van dat kind. Niets meer en niets minder. Altius ABA geeft deze verantwoordelijkheid vorm in onze onderstaande missie en visie.

Missie
Altius ABA creëert een omgeving waarin kinderen met een autismespectrumstoornis of een ontwikkelingsachterstand met veel plezier werken aan die vaardigheden die zij nodig hebben om zich tot hun volle potentieel te kunnen ontplooien. Daarbij is het onze taak om probleemgedrag dat die ontwikkeling in de weg zou kunnen staan zoveel mogelijk te begrijpen en effectief te verminderen. Altius ABA gebruikt hierbij die methodes en procedures van de toegepaste gedragsanalyse waarvan door jarenlang wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat ze tot betrouwbare, positieve uitkomsten leiden. 

Visie
Alle kinderen zijn uniek. Ze hebben allemaal hun eigen voorkeuren, interesses, sterke en zwakkere kanten. Nadat we een kind goed hebben leren kennen en een prettige werkrelatie hebben opgebouwd, gaan we vol enthousiasme en met onderbouwde methodes aan de slag met het individuele behandel- of begeleidingsplan (IBP). Een IBP wordt zorgvuldig samengesteld door navraag te doen bij ouders en de vaardigheden die een kind heeft op het moment van aanmelding te inventariseren. Deze vaardigheden worden afgezet tegen de vaardigheden die een kind nodig heeft om zelfstandig deel te nemen aan een vorm van onderwijs. Per vaardigheid wordt de eerstvolgende ontwikkelingsmijlpaal geselecteerd als doel. Op deze manier kunnen we op een systematische manier werken aan het hoofddoel voor de kinderen die bij ons komen: uitstromen naar een passende vorm van onderwijs.

Daarnaast biedt Altius ABA ook coaching aan ouders, leerkrachten en andere professionals in het toepassen van de door Altius ABA opgezette interventies om zo een goede samenwerking te bewerkstelligen tussen alle partijen en de interventies te optimaliseren om zo op zo’n kort mogelijk termijn de gestelde doelen te behalen.

Doelstellingen
Stichting Altius ABA heeft ten doel:
het bieden van behandeling en/of begeleiding aan kinderen met een autismespectrumstoornis of een ontwikkelingsachterstand middels de principes van ABA;
– het creëren van een omgeving waarin kinderen met een autismespectrumstoornis of een ontwikkelingsachterstand met plezier kunnen werken aan die vaardigheden die zij nodig hebben om zich tot hun volle potentieel te kunnen ontplooien;
– het bieden van opleidingen in de principes van ABA en de toepassing daarvan bij het aanleren van vaardigheden aan kinderen met autisme of een ontwikkelingsachterstand;
– het verrichten van onderzoek op het gebied van ABA;
– het leveren van een bijdrage aan de verspreiding van effectieve ABA binnen Nederland