FAQ

ABA

 • Wat is ABA?

  Uitleg over ABA vind je terug op deze pagina. 

 • Is ABA wetenschappelijk bewezen?

  Het is wetenschappelijk aangetoond dat behandeling en begeleiding gebaseerd op de methodes en principes van de toegepaste gedragsanalyse (ABA) tot meetbare verbeteringen zal leiden (evidence-based). Er wordt gebruik gemaakt van alle relevante informatie die 60 jaar onderzoek op het gebied van de toegepaste gedragsanalyse heeft opgeleverd. 

  De specifieke aanpak bij Altius ABA is gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek van Dr. Greg Hanley. Hij heeft 30 jaar ervaring in het toepassen van ABA om sociaal relevant gedrag te verbeteren. Daarnaast heeft hij meer dan 100 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en is hij als editor betrokken geweest bij aan aantal wetenschappelijke tijdschriften. Op dit moment geeft hij leiding aan FTF Behavioral Consultants, een organisatie die training en consultaties biedt op het gebied van veilige en waardige behandeling voor onder andere probleem gedrag, slaap- en eetproblemen. Voor meer informatie rondom Dr. Hanley, zijn wetenschappelijk onderzoek klik hier. Voor meer informatie rondom zijn organisatie klik hier.

  Het essay ”Hedendaagse ABA” van Hanley is hier terug te vinden. 

   

 • Ik wil meer weten over ABA, waar kan ik goede bruikbare informatie vinden?

  Informatie hierover vind je terug op deze pagina. 

 • Wat betekent de naam Altius ABA?

  De naam Altius is afgeleid van het motto van de olympische spelen ‘Citius, Altius, Fortius’ wat vertaald wordt met ‘Sneller, Hoger, Sterker’. Altius betekent dus hoger. We streven er naar het hoogst haalbare te bereiken in de ontwikkeling van een kind. ABA staat voor Applied Behavior Analysis, wat vertaald wordt in Toegepaste GedragsAnalyse. De methodes en procedures die we bij Altius ABA gebruiken zijn gebaseerd op de wetenschappelijke bevindingen uit de toegepaste gedragsanalyse.

 • Wanneer is Altius ABA opgericht?

  Frans van Haaren heeft op 13-1-2015 Altius ABA Therapie B.V. opgericht. Hij hield zich in Amerika al decennia bezig met ABA en de toepassing daarvan bij kinderen met autisme en andere ontwikkelingsstoornissen. Frans heeft het zijn persoonlijke missie gemaakt om deze specifieke kennis en methodes over te brengen naar Nederland, Altius ABA is daarvan het resultaat. Sinds 1-1-2022 is Altius ABA van rechtsvorm veranderd en staan we ingeschreven in de Kamer van Koophandel als Stichting Altius ABA. Frans is bij Altius ABA betrokken als gedragswetenschapper.

 • RBT opleiding voor medewerkers

  Iedere medewerker volgt in het eerste jaar een verplichte training tot RBT. RBT staat voor Registered Behavior Technician en de training bestaat uit een theoriegedeelte (40 uur) en een competentie-assessment. Hierbij is enige basiskennis en beheersing van de Engelse taal vereist, aangezien het theoriegedeelte in het Engels is. Hieronder de punten die in deze training onder andere aan bod komen:  

  • Gewenst gedrag aanleren – Prompting and reinforcement 
  • Omgaan met ongewenst gedrag – Functies van gedrag
  • Initiatief en sociale interactie stimuleren – Manding en pairing
  • Medewerking verkrijgen – Instructional Control 
  • Communicatie – Verbal behavior (mand/request, listener etc) 
  • Interventies uitvoeren – Antecedent en Consequence interventions
  • Imitatie aanleren – Verbal and Motor imitation 
  • Trainen in natuurlijke situaties – Naturalistisch teaching techniques
 • Aanmelding

 • Hoe meld ik mijn kind aan bij Altius ABA?

  Je kunt telefonisch contact met ons opnemen op 06-40234236 of een mail sturen naar ellen@altiusaba.nl. Zij zal dan contact met je opnemen om de aanmelding door te spreken en een vervolgafspraak te plannen.

 • Is het mogelijk om een keer vrijblijvend te komen kijken?

   Jazeker. Neem contact op met Altius ABA op het nummer 06-40234236 of stuur een mail naar ellen@altiusaba.nl. Vervolgens zal er contact met je worden opgenomen om een rondleiding te plannen.

 • Moet mijn kind bij de rondleiding aanwezig zijn?

  Je kind mag mee, wij krijgen dan meteen een goede indruk van wie het kind is. Kom je liever eerst een keer zonder je kind, is dit ook prima.

 • Doelgroep

 • Wat is jullie doelgroep?

   Altius ABA is een plek waar kinderen met autisme en/of een ontwikkelingsachterstand terecht kunnen voor individuele behandeling en begeleiding. We werken met de principes van Applied Behavior Analysis (ABA). Wij zien kinderen tussen de 2 en 12 jaar.

 • Moet mijn kind wanneer hij/zij 12 jaar wordt direct stoppen bij Altius ABA?

  Wij gaan tijdig met je op zoek naar een passende vervolgplek voor je kind. Je kind kan zorg blijven ontvangen in het schooljaar waarin hij/zij 12 jaar wordt. Hierna stopt het traject bij Altius ABA.

 • Moet mijn kind gediagnosticeerd zijn?

  Nee, dit is zeker geen vereiste.

 • Praktisch

 • Wat zijn jullie start- en eindtijden?

  Kinderen komen om 9 uur en worden om 15 uur door hun ouders, of een vervoerder, opgehaald.

 • Hoeveel dagen per week gaat een kind meestal naar Altius ABA?

  Meestal komen kinderen tussen de 3 à 5 dagen naar Altius ABA om zo de ontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren. Wanneer er een combinatie met onderwijs mogelijk is, komt het ook voor dat een kind twee dagen naar school gaat (al dan niet met ondersteuning vanuit Altius ABA) en twee of drie dagen naar Altius ABA komt.

 • Moeten wij in Tilburg wonen om aan te kunnen melden bij Altius ABA?

  Nee. Wel raden wij een reistijd van meer dan 45 minuten af omdat dit mogelijk te belastend is voor je kind.

 • Begeleiding

 • Hoe lang duurt een traject meestal bij Altius ABA?

  Dit wisselt per kind. Wanneer je kind bij Altius ABA komt, wordt de ontwikkeling in kaart gebracht middels de VB-mapp. Hierna wordt er een Individueel BegeleidingsPlan opgesteld. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd. Wanneer je kind de basisvoorwaarden beheerst om naar school te kunnen gaan, wordt er in overleg met jullie naar een passende vorm van onderwijs gezocht en worden er afspraken gemaakt voor een goede overdrachtsfase. Mocht onderwijs niet haalbaar blijken, blijft je kind mogelijk een langere tijd bij Altius ABA en wordt er met je gekeken naar welke mogelijkheden van doorstroom er zijn.

 • Is het mogelijk om enkel thuisbegeleiding vanuit jullie te ontvangen?

  Nee, dit is niet mogelijk. De focus ligt op de 1-op-1 inzet bij je kind bij Altius ABA. Daarnaast kan er een vorm van thuisbegeleiding en/of ouderbegeleiding plaatsvinden, echter dit ligt in het verlengde van de inzet die je kind krijgt en zal dus nooit als enige methode worden ingezet.

 • Hoe ziet een dag bij Altius ABA eruit?

  Een dag bij Altius ABA begint altijd met vrij spelen. Het kind laat zo aan de jeugdzorgwerker zien waar zijn/haar motivatie ligt om te leren en de jeugdzorgwerker laat zien aan het kind dat zij beschikbaar is. De jeugdzorgwerker maakt het leuker, makkelijker én uitdagend voor het kind. In kleine stapjes wordt effectieve communicatie aangeleerd. In andere woorden het kind leert om aan te geven wat hij/zij wilt. Vervolgens leert het kind om mee te werken met instructies van de jeugdzorgwerker en kunnen aan te leren vaardigheden geoefend worden. Deze aan te leren vaardigheden kunnen zijn: het vragen om iets wat hij wil, het benoemen van voorwerpen of handelingen, het opvolgen van instructies, reken- of taalvaardigheden, zelfredzaamheid vaardigheden. Denk bij het laatste aan zindelijkheid, zelfstandig handen wassen, omkleden, fruit of brood netjes eten, wanneer nodig nieuwe dingen leren eten, zelf je brood smeren, etc.

  Gedurende de dag wordt een afwisseling in activiteiten aangeboden, zoals taakjes aan tafel, spel in de ruimte, beweging in de speelzaal, buiten spelen en groepsmomenten. Groepsmomenten worden afgestemd op vaardigheden van het kind en vinden plaats in de vorm van spel naast in elkaar, spel met elkaar en dagelijkse situaties zoals samen eten of een boekje lezen. Binnen al deze momenten worden instructies van de jeugdzorgwerker verwerkt om (op een zo leuk mogelijke manier) aan de doelen te werken.

  Vaak geven ouders aan hoeveel eetmomenten er voor het kind zijn binnen een dag bij Altius ABA. Indien hier nog aan te leren vaardigheden zijn voor het kind, oefent de jeugdzorgwerker deze tijdens de eetmomenten met het kind. Kan het kind goed zelfstandig eten en drinken, dan worden kringmomenten opgezet waarin de kinderen samen fruit en lunch eten.

  De dag eindigt bij Altius, zoals de dag ook begint. Een kind mag nog even vrij spelen en de jeugdzorgwerker is beschikbaar om de dag leuk af te sluiten. Je wilt natuurlijk niets liever dan de volgende dag weer terug komen op die plek waar het zo leuk is. 

 • Financiering

 • Hoe wordt jullie inzet gefinancierd?

  Onze inzet wordt meestal gefinancierd vanuit de Jeugdwet. Met de regio’s Hart van Brabant en West Brabant Oost hebben wij contractafspraken. Met andere regio’s worden er waar mogelijk maatwerkovereenkomsten afgesloten. Heeft uw kind een WLZ-indicatie? Dan is financiering vanuit de WLZ mogelijk.